Kurumsal

Misyon

Ataşehir Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü Prof.Dr.Türkan Saylan Tıp Merkezi olarak misyonumuz; hasta memnuniyetini en üst seviyede tutacak şekilde, çağdaş bilgi ve teknolojileri uluslar arası seviyede kullanarak, hasta ve yakınlarının hakları ve etik değerin korunması, kaliteli sağlık hizmetlerinin üretilmesi ve topluma sunulmasıdır.

Türkan Saylan Tıp Merkezi, koruyucu teşhis ve tedavi edici sağlık hizmetlerini, en iyi teknik alt yapı, üstün nitelikli, insana değer veren hekim ve destek kadrosu ile kârı değil, sunulan hizmetin kalitesini ön planda tutarak uygun ekonomik koşullarda topluma sunar. Amaç, Türkiye'nin genel sağlık politikası kapsamında, insanlara sağlık yardımı götürmek, tanı ve tedavi hizmetleri için gerekli teknik ve bilimsel çalışmaları yapmak, sağlıklı bir neslin yetişmesine yardımcı olmak, insanlara geniş çapta sağlık hizmeti sunan devlet, eğitim ve araştırma hastaneleri, üniversite hastaneleriyle iş birliği içinde hizmet üretmektir.