Birimlerimiz

Laboratuvar

Poliklinik uzmanlarımızın tanılarını güçlendirmek ve hastalarımızın bilimsel olarak hastalık takiplerini yapabilmek için gerekli görülen tetkikler laboratuarımızda yapılmaktadır.

Aşağıdaki başlıklar içinde yer alan kan, idrar ve gaita analizleri en kısa süre içinde sonuçlandırılmaktadır. . Rutin Kimyasal Tetkikler . Serolojik Tetkikler . Hematolojik Tetkikler . Hormonal testler . İdrar ve dışkı tahlilleri