Birimlerimiz

Göz Hastalıkları

Göz Hastalıkları polikliniğimizde; teknolojik cihazların desteğinde

. Bilgisayarlı göz muayenesi ile kırma kusurlarının (miyopi, hipermetropi, astigmatizma ve presbiyopi) tanı ve tedavisi . Kontakt lens muayenesi . Göz tansiyonu ölçümü . Göz tansiyonu (glokom) takibi . Kornea kalınlığı ölçümü (pakimetri) . Kuru göz tanı ve tedavisi . Schirmer testi . Gözyaşı kanal tıkanıklığı tanı ve takibi . Diyabetik retinopati ( diyabete bağlı göz hastalığı) takibi . Hipertansif retinopati (hipertansiyona bağlı göz hastalığı) takibi . Sistemik hastalıkların göz bulgularının tanı ve takibi . Şaşılık muayenesi ve takibi . Akut ve kronik infeksiyöz hastalıkların tanı ve tedavisi . Akut yaralanmaların medikal tedavisi ve gözden yabancı cisim çıkarılması işlemleri yapılmaktadır.